"STO LAT WSTECZ"

30 październik 2017 r. godz. 17:00

"Sto lat wstecz"

Od początku września trwa kolejny projekt młodzieży z TMZCh „Sto lat wstecz” (realizowany w ramach programu „Równać Szanse 2016 – Projekty Młodzieżowych Liderów”). Jego Koordynatorem jest Młodzieżowy Lider Programu RS - Marta Szymańska. Na jego prowadzenie dotację w wysokości 5000 zł przekazały Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. W ramach projektu młodzież zapoznała się z nieszablonowymi sposobami przybliżania i poznawania historii- pojechała na wycieczkę do najprawdziwszego schronu przeciwatomowego (wkrótce napiszemy o tym więcej), opracowała także własny pomysł na przybliżenie mieszkańcom naszego miasta fragmentu historii. Młodzi ludzie (17 uczniów w wieku 13-16 lat) postanowili, że wykonają mural poświęcony Powstaniu Wielkopolskiemu. Opracowali swój autorski projekt, nawiązali kontakt z ekspertami, którzy udzielili im cennych wskazówek, we współpracy z władzami miasta znaleźli miejsce, uzgodnili wszystkie szczegóły, zaplanowali pracę, zapewnili sobie niezbędne wsparcie dorosłych. Wśród branych pod uwagę lokalizacji była jedna w ścisłym centrum miasta, jednak ze względu na trudności techniczne (zbyt duża wilgotność ściany) oraz ograniczenia czasowe (projekt musi się zakończyć do 31 października) została ona odrzucona. Najlepszą okazał się zbiornik wody przy Stacji Uzdatniania Wody na ulicy Podgórnej. To miejsce zlokalizowane jest przy ruchliwej ulicy i często odwiedzają je uczniowie chodzieskich szkół, którzy przez cały rok szkolny mają tam lekcje poświęcone wodzie. Młodzież z Towarzystwa po raz kolejny mogła liczyć na MWiK Sp. z o.o. w Chodzieży. Ta zaakceptowała pomysł i wyraziła zgodę na wykonanie muralu na swoim obiekcie.

W imieniu młodzieży z Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej zapraszamy na uroczyste odłonięcie muralu, które odbędzie się 30 października o godz. 17:00 na terenie Stacji Uzdatniania Wody MWiK Sp. z o.o. przy ul. Podgórnej w Chodzieży.