Konkurs Piosenki Ludowej i wywodzącej się z folkloru ,,Od przedszkola do seniora”

27 KWIETNIA 2019 GODZ. 14:00

  

Konkurs Piosenki Ludowej i wywodzącej się z nurtu folk. „Od przedszkola do seniora”

Muzyka ludowa – jeden z najstarszych przejawów kultury duchowej każdej grupy etnicznej. Miała związek z codziennym i religijnym życiem ludzi. Przetrwała głównie na wsi. W miastach funkcjonują profesjonalne zespoły specjalizujące się uprawianiem muzyki ludowej ( śpiew, akompaniament instrumentów ludowych, taniec).Ich występy nadal cieszą się popularnością podczas większych miejskich lokalnych imprez kulturalnych  i uroczystości.

Muzykę ludową charakteryzuje znaczna wielość wersji, naturalna skłonność do tworzenia wariantów. Lud tworzył własne melodie, ale też przekształcał inne melodie stosownie do własnych wymagań i zależnie od możliwości zespołu.
Przekazywana była drogą zapamiętywania, a nie zapisu nutowego.
Fryderyk Chopin często umieszczał w swoich kompozycjach zasłyszane na ulicy melodie, tak czyniło też wielu innych kompozytorów.
Szamocin leżący w obszarze Pałuk jest kolebką tego rodzaju przeglądów już od wielu lat. Piosenkę ludową śpiewa do dzisiaj zespół śpiewaczy „Babie Lato” z Szamocina i zespół  „Notecianie” z Lipiej Góry działający przy Szamocińskim Ośrodku Kultury.                       

W tym roku zespół obchodzi swój jubileusz  25 lecia istnienia.                                                                                                                                    

Zatem zapraszamy uczestników wszystkich grup wiekowych – od przedszkola do seniora -  do przedstawienia i wykonania solo, w duecie, w zespole  lub grupie chóralnej swej ulubionej piosenki ludowej tradycyjnej lub jej uwspółcześnionego  wariantu (nie tylko polskiej – wówczas podać korzenie ludowe  owej piosenki z krótkim opisem) lub  popularnego, współczesnego przeboju, którego korzenie sięgają folkloru. Akompaniament własny (instrument, półplayback, a capella”)

REGULAMIN

1. Organizatorem Konkursu  „Od przedszkola do seniora”  jest Szamociński Ośrodek Kultury.
Data  konkursu:  27.04.2019 roku (sobota)
Początek: godz. 14:00 

 Miejsce: Dom Kultury w Lipiej Górze ( filia Szamocińskiego Ośrodka Kultury)
              Lipia Góra 88 A
2. Patronat  honorowy sprawuje  Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin oraz  Starosta Powiatu Chodzieskiego.
3. Cel konkursu to:
• popularyzacja piosenki ludowej i piosenki współczesnej wywodzącej się z  folkloru nie tylko polskiego.
• kształcenie wrażliwości muzycznej 
• promowanie dziedzictwa kulturowego,
4. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
5. Do udziału w konkursie zapraszamy solistów, zespoły, chóry związane  z  amatorskim ruchem muzycznym.
6.  Konkurs zostanie rozegrany w następujących kategoriach wiekowych
• Przedszkola
• Szkoły Podstawowe klasy I-III
• Szkoły Podstawowe klasy IV-VI
• Klasa VII i Gimnazjum
• Dorośli
8. Każdy wykonawca prezentuje tylko jedną  piosenkę ludową lub wywodzącą się z nurtu folk.
9.  Obowiązuje własny akompaniament  na nośniku CD lub MD najlepiej w formacie audio, także akceptujemy akompaniament na żywo lub wykonanie a,capella.

10.  Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez nadesłanie karty zgłoszenia do dnia: 
     
       19  kwietnia (piątek) 2019 r. na   adres: Szamociński Ośrodek Kultury,                                           
       ul.19 stycznia 29 b,  64-820 Szamocin, lub drogą elektroniczną
       na adres: szamocin@poczta.fm 
       informacje:  Ewa Burzyńska – tel. 67  283 36 02  lub  ewaburza1@interia.pl  
   
11. Profesjonalne Jury przyzna nagrody oraz wyróżnienia.
12. Ocenie podlegać będą:  
• dobór repertuaru i interpretacja
• poziom warsztatu wykonawczego
• czystość i poprawność wykonania
13.  Mile widziany, lecz nie konieczny, strój ludowy oryginalny bądź stylizowany.
14.  Przypadki nie objęte niniejszym regulaminem oraz ewentualne kwestie sporne  rozstrzygać będzie Jury.
15.  Jury zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie  jeżeli nastąpi taka konieczność.
16. Kolejność prezentacji konkursowych ustala organizator.
17. Organizator zapewnia aparaturę nagłośnieniową.
18. Koszty związane z udziałem w konkursie pokrywają sami uczestnicy lub placówki delegujące.
19. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu, a także wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika (ów) we wszelkich materiałach informacyjno-promocyjnych dotyczących Konkursu zgodnie z RODO.

Szczegóły i karta zgłoszeniowa dostępne u organizatorów.